Umetnost slušanja i uvažavanja

Uglavnom se trudimo da savladamo veštine govora, a manje obraćamo pažnju na veštinu slušanja. Pažljivim slušanjem, dobijamo nove i korisne informacije i što je najvažnije uvažavamo sagovornika.

Umetnost slušanja i uvažavanja Read More »