POSTANITE ČLAN I PRISTUPITE SVIM E KNJIGAMA NA SAJTU!

I sami znate da ukoliko niste član biblioteke ne možete postati uspešan lider 🙂 Neke veštine jednostavno zahtevaju nova znanja i vežbu.  Posebno veština javnog nastupa, koji je najsloženija komunikaciona aktivnost zahteva stalno usavršavanje. Zato sam  proučila za vas svaki detalj javnog nastupa i napravila elektronsku biblioteku koja će se uvećavati novim e knjigama.

Na ovom sajtu imate mogućnost da dobijete trajno članstvo i pristup elektronskoj biblioteci za samo 9,99 EURA.  Platite jednom i usavršavajte svoje veštine sami ili uz moju pomoć. Člansku kartu šaljem mailom posle prijave!

E KNJIGE U PONUDI...

VEŠTINE PREZENTACIJE

Kada kažemo PREZENTACIJA mislimo na javni nastup u istom prostoru sa publikom i u realnom vremenu. U knjizi Veštine prezentacije upoznaćete sve elemente javnog nastupa. Veštine i osobine govornika, kako analizirati publiku, kako pripremiti uverljiv govor, kako koristiti neverbalnu komunikaciju u toku prezentacije, kako pripremiti power point prezentaciju, kako analizirati publiku u toku i posle govora. Kako pobediti strah od javnog nastupa, kako ojačati samopouzdanje...

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U JAVNOM NASTUPU

Knjiga neverbalna komunikacija u javnom nastupu je praktični priručnik koji će vam pomoći da efekasno koristite neverbalnu komunikaciju u svim oblicima javnog nastupa. Kako da koristite glas, govor tela, odeću i boje da bi bili uverljiv govornik. U knjizi su opisani svi neverbalni znakovi koji se koriste u javnom nastupu pred publikom i u medijima.

JAVNO!

Knjiga Javno je naučno-teorijski pristup javnoj komunikaciji i javnom nastupu. Opisano je  pre svega komuniciranje u dobrom javnom nastupu, verbalno i neverbalno i način prenošenja poruke u različitim medijima. Obuhvata suštinu i formu javnog nastupa, elemente javnog nastupa, govornika, medije... Sadrži leksikon neverbalnih komunikacionih znakova koji su neophodni u javnom nastupu. Namenjena je i studentima i svima onima koji se bave javnim nastupom.

Ostvarite trajni pristup svim e knjigama na sajtu

Šta čitaoci kažu o knjigama

U knjizi " Veštine prezentacije" naučila sam sve ono što je potrebno za javni nastup. Stekla sam samopouzdanje i sigurnost kada odgovaram na ispitima ali i u svakodnevnoj komunikaciji! Knjiga mi je poslužila i kao priručnik za online kurs Veštine prezentacije.

Danica Aleksić
Danica Aleksić Student ekonomije

Knjigu Javno! koristila sam za pripremu seminarskog rada. Dosta sam naučila o javnom nastupu a ono što mi lično najviše koristi je leksikon neverbalne komunikacije. Naučila sam kako da pravilno koristim neverbalnu komunikaciju.

Mina Pavlović
Mina Pavlović student