Poslovna komunikacija je način na koji zaposleni, uprava i administracija komuniciraju kako bi dostigli svoje organizacione ciljeve. Poslovna komunikacija mora biti efikasna. Osnovne funkcije menadžmenta (planiranje, organizovanje, osoblje, upravljanje i kontrola) ne mogu se uspešno obavljati bez efikasne komunikacije. Poslovna komunikacija je orijentisana ka cilju. Pravila, propisi i politike kompanije moraju se saopštavati ljudima unutar i izvan organizacije. Poslovnu komunikaciju regulišu određena pravila i norme.

Komunikacija igra posebno važnu ulogu kada je reč o preduzećima i ona bi zapravo mogla da se okarakteriše kao ključna za poslovne dogovore, pregovore, transkacije i prodaju. Istraživanja pokazuju da su veštine komunikacije jedna od najznačajnijih veština koje traže poslodavci, a takođe je važan faktor kada je u pitanju rast kompanije. Uspešne kompanije imaju veoma dobro razrađen plan komunikacije među zaposlenima i sa klijentima. Jedna od najcenjenijih veština je reći pravu stvar u pravo vreme.

Metode poslovne komunikacije uključuju: Internet komunikaciju, video konferencije, pisanje izveštaja, prezentaciju koja obično uključuje audiovizuelni materijal, telefonske sastanke, mrežnu komunikaciju unutar preduzeća, sastanke licem u lice, komunikaciju sa medijima, kao i anonimne metode za predloge i žalbe koje se koriste u vidu kutija ili upitnika.

VEŠTINE KOJE SU POTREBNE ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU

 • UPRAVLJANJE BRENDOM
 • UPRAVLJANJE REPUTACIJOM
 • KOMUNIKACIJA SA KLIJENTIMA
 • KORPORATIVNA KOMUNIKACIJA
 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • VEŠTINE PREZENTACIJE
 • PLANIRANJE I ORGANIZACIJA DOGAĐAJA
 • OGLAŠAVANJE
 • ANGAŽOVANJE ZAPOSLENIH
 • MARKETING
 • POZNAVANJE MEDIJSKIH KANALA: INTERNET, TV, RADIO I ŠTAMPA