ŠTA SU ODNOSI S JAVNOŠĆU?

Najčešće se misli da je to pozivanje novinara na događaj i pričanje priče o tom događaju i  često doživljavam frustracije kada vidim kako se u javnim institucijama obavlja ovaj proces.
Odnosi s javnošću su komplesan proces komuniciranja jedne institucije s javnošću kroz planiranje komunikacionih aktivnosti, pripreme događaja, pripreme ličnosti, upravljanja komunikacijama u medijima i na društvenim mrežama, kroz planiranje budžeta, vremena, identiteta, događaja, ličnosti, poznavanja publike…
Kao što vidite stalno se ponavlja reč planiranje i upravljanje. Da bi se upravljalo komunikacijama jedne veće institucije potreban je tim koji se time bavi i uvažavanje tog tima od strane nadređenih.
Ja ću ovde pisati o osnovnim koracima koje svako ko radi odnose s javnošću treba da zna.
 
 

Leave a Reply