Mnogi ljudi pojam odnosa s javnošću mešaju sa propagandom iako  postoji drastična razlika u ciljevima ova dva pojma.
Cilj odnosa s javnošću je dijalog i argumentacija
Cilj propagande je jednosmerna komunikacija i  stvaranje pokreta ili sledbenika.
“Odnosi s javnošću imaju za cilj da kroz dijalog postignu razumevanje i odobravanje, pri čemu uvek postoji jasna identifikacija izvora poruke ili aktivnosti” ( Zlatni papir br 6, Tim Travers Hili)
Svi koji se bave odnosima s javnošću moraju tačno da se izjasne koga zastupaju i u čiju korist daju saopštenja. U stvari kreira se jedan krug prijateljstva između kompanije ili institucije i njihovih korisnika i to argumentima i diskusijom. Odnosi s javnošću podrazumevaju dvosmernu komunikaciju, tj dijalog.
Propraganda je u osnovi jednosmerna komunikacija, koja prvenstveno ima za cilj da stvori sledbenike kojima se upravlja na različite načine, ali jednosmerno.

 

Leave a Reply