DRAGANA PERKOVIĆ

AUTOR, COACH I KONSULTANT

 

Ja sam Dragana Perković, sociolog i magistar komunikologije Fakulteta političkih nauka. Dvadeset godina  bavim se odnosima s javnošću, javnim nastupom i istraživanjem  javne komunikacije. U svojoj karijeri zaokružila sam komunikacione procese od javne do lične komunikacije. U poslednjih 8 godina istražujem lične komunikacione veštine kao što su javni nastup, liderstvo i lični razvoj.  Objavila sam više naučnih radova iz oblasti javne komunikacije. Kao trener za javni nastup sarađivala sam sa novinarima, piscima, privrednicima  i ljudima iz javnog života.

Autor sam knjige “Javno – veštine javnog nastupa i predstavljanja u medijima”, e-knjige “Veštine javnog nastupa u medijima“, e-knjige “Veštine prezentacije”, u pripremi je E- knjiga „Leksikon govora tela“.

Posedujem licencu „professional life coach“ za lični razvoj i liderstvo, kao i licencu trenera za etiku i integritet javnih službenika.

Radila sam kao ekspert za razvoj institucija lokalne samouprave na projektu izrade strateškog razvojnog plana opština jugoistočne Srbije. Pre toga nekoliko marketinsških kampanja na lokalnim izborima u Nišu, kao i kampanje za izlaznost mladih na izbore. Učestvovala sam u izradi više strateških planova iz različitih oblasti lokalne samouprave na međunarodnim projektima a najviše na projektima učešća građana u odlučivanju u lokalnoj samoupravi (USAID, FIDECO, OEBS, SDC, International visitor pogram Grassroots democracy USA)

Najzahtevniji, istovremeno i najkreativniji deo mog posla je EVENT PLANNING (organizacija javnih događaja, seminara, tribina, okruglih stolova, promocija knjiga, organizacija proslava…)

Trenutni predmet mog interesovanja je rad na razvoju ličnih veština koje su potrebne svakom pojedincu da postigne lične ciljeve, jer smatram da je suština 21. veka dobra komunikacija, lični razvoj, kontinuirano učenje, pronalaženje sebe u moru mogućnosti koje nam se pružaju. Svako od nas može biti uspešan i zadovoljan sobom ukoliko to stvarno želi. Bez dobre komunikacije nema ni ličnog ni poslovnog uspeha. Smatram da su nam u eri komunikacija date ogromne mogućnosti za lični razvoj i uspeh, da imamo dosta teorijskog znanja ali nam nedostaju veštine. Na sreću ove veštine se mogu usavršavati tokom čitavog života ako za to postoji volja.

Moje usavršavanje nikada ne prestaje, očekujem da ćete mi pomoći da istražim za vas neke nove teme. Na ovom sajtu želim sa vama da podelim svoje znanje i pomognem vam u sticanju komunikacionih veština potrebnih u svim segmentima života.