Dobre komunikacione veštine mogu nam pomoći u ličnom i profesionalnom životu. Iako su govor i pisanje veoma važni, naučnici smatraju da je neverbalna komunikacija mnogo važnija i zauzima veliki procenat svakodnevne komunikacije.   Podjednako je važno koristiti i tumačiti govor tela kako bi se ostvarila dobra komunikacija.
Jedan od razloga je to što se ne može sve rečima opisati, drugi je što se nekad neverbalnom komunikacijom pojačava ono što je izrečeno. A ono što je možda najvažnije je da se ovom vrstom komunikacije izražavaju emocije, da ona nije uvek pod kontrolom komunikatora i može da otkrije neke njegove osobine o kojima on možda ne želi da govori. Naravno vešti komunikatori umeju da kontrolišu svoje pokrete i glas i tačno znaju kada i kako da ih upotrebe. 

Leave a Reply