Postoje osobe koje poseduju kvalitet privlačenja, šarma i uticaja na svoju okolinu. Svaka od njih može imati različit karakter, neke su otvorenije, više govore,  neke zatvorenije, koriste manje reči  a opet pozitivno utiču na svoje okruženje. Njihova zajednička osobina je da poseduju odlične komunikacione veštine i da dobro razumeju druge. Poseduju samopouzdanje i u njihovom prisustvu ljudi se osećaju sigurno. Oni grade poverenje i umeju da saopšte ono što žele na pravi način. Ono što ih još odlikuje je prisutnost, sposobnost uticaja mogućnost da vode i optimizam. Na ovoj stranici obradićemo sve lične veštine koje su vam potrebne da izgradite samopouzdanje u komunikaciji, lični imidž i sposobnost da ostvarite srećan i ispunjen život.

SVI ZNAMO DA GOVORIMO A SAMO NEKI ZNAJU DA KOMUNICIRAJU

Počeli ste da učite da govorite još kao bebe i verovatno do treće godine naučili. Govor, ponašanje, reakcije, način komunikacije, pokrete usvojili ste od svojih najbližih. Od toga sada zavise vaše samopouzdanje, sigurnost, reakcije, socijalni kontakti, snalaženje u različitim situacijama. Neke od njih su dobre, neke vas ometaju u normalnom funkcionisanju. Sve ono što vam smeta da postignete uspešnu komunikaciju može da se ispravi, samo je potrebno da uradite tri stvari. Prvo, da uradite analizu. Drugo, da budete iskreni prema sebi. Treće da izdvojite malo vremena za učenje i vežbu.

VEŠTINE KOJE SU VAM POTREBNE ZA LIČNU SIGURNOST U KOMUNIKACIJI

 • EFEKTIVAN GOVOR
 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
 • POZITIVAN GOVOR TELA
 • PREPOZNAVANJE NEGATIVNIH SIGNALA U GOVORU TELA
 • POZITIVAN IMIDŽ
 • LIČNE VEŠTINE PREZENTACIJE
 • SLUŠANJE
 • SAMOPOUZDANJE
 • KREATIVNO MIŠLJENJE
 • INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA
 • VREDNOSTI
 • LIČNI CILJEVI
 • SAMOMOTIVACIJA
 • SAMOKONTROLA
 • UPRAVLJANJE STRESOM
 • UPRAVLJANJE AGRESIJOM
 • INTEGRITET
 • LIČNA ANALIZA
 • UPRAVLJANJE KONFLIKTOM
 • HUMOR
 • EFIKASNO KORIŠĆENJE DRUŠTVENIH MREŽA