VEŠTINE PREZENTACIJE

Lekcija 6. Cilj prezentacije

U ovom videu govoriću vam o različitim ciljevima prezentacije i o tome kako da odredite cilj svoje prezentacije. Kako da komunicirate u skladu sa ciljem prezentacije?

CILJ PREZENTACIJE

Kada pripremate prezentaciju, uvek imate neki cilj. Želite da prenesete poruku, želite da naučite svoju publiku, ili da nešto prodate. Uvek imate neki cilj. Ciljevi prezentacije su različiti i u skladu sa njima treba pripremiti prezentaciju. Svaki cilj ima svoju svrhu i sa svakim treba postupati različito. Ako želite da zabavite publiku, sigurno nećete iznositi ozbiljne činjenice.

Kao što smo rekli, prezentacija može imati šest različitih ciljeva: Da informiše, da nauči, da uveri, da aktivira, da motiviše ili da zabavi.

Informisanje se obično vrši u poslovnim prezentacijama, kada želite da informišete klijente ili menadžere o napretku nekog projekta.

Motivacija je cilj većine gornika i dobro je ako ste u stanju da publiku inspirišete da razmišlja ili menja svoje ponašanje. Ovakve prezentacije česte su kada su upućene ljudima da menjaju lično ponašanje.

Kada vam je cilj da publiku uverite, onda želite da publika razume vaše stavove i da vam veruje. Koriste se u prodaji i političkim kampanjama, kada želite da prodate proizvod, uslugu ili ideju.  Uverljiv govor bavi se rešenjem problema!

Kada želite publiku da zabavite, cilj je da se publika oseti srećnom i zabavi. Ova vrste prezentacije odvija se na privatnim zabavama, ako treba da održite govor na venčanju ili proslavi.

Koje korake preduzeti?

Prvo morate imati dovoljno podataka o svojoj publici, koje su njihove želje i potrebe

Drugo zapišite svoje ciljeve odnosno šta želite da postignete

Treće pronađite poklapanje između vas i vaše publike odnosno ono što vam je zajedničko i svoju prezentaciju usmerite na to.