Ljudi su u današnje vreme prebukirani raznim informacijama zato je potrebno nešto novo što će privući njihovu pažnju. To podrazumeva da moramo uložiti više truda i vremena da bi napravili nov pristup. Savremeni govori ne treba da budu dugi već koncizni,  slikoviti i da na kraju pozovu na akciju.
    Ukoliko želite da budete kreativan govornik, morate imati mnogo znanja i iskustva o temi o kojoj govorite. Potrudite se da budete otvoreni za nove ideje i koncepte. Kreativni ljudi problemu pristupaju sa različitih strana. Postavite sebi pitanje ili problem i ostavite vreme za razmišljanje bez ustaljenih okvira. Kreativni govornici svoju publiku uvek aktiviraju i podstaknu na razmišljanje.
A ono šo je najvažnije, njihov govor se dugo pamti!

Leave a Reply