Ljudi su u današnje vreme prebukirani raznim informacijama zato je potrebno nešto novo što će privući njihovu pažnju. To podrazumeva da govornik treba da uloži više truda i vremena da bi napravio nov pristup. Savremeni govori ne treba da budu dugi već koncizni,  slikoviti i da na kraju pozovu na akciju.

Kreativan govor
Kreativan govornik
NAJVAŽNIJE OSOBINE KREATIVNIH GOVORNIKA
1. ONI ZNAJU

Ukoliko želite da budete kreativan govornik, morate imati mnogo znanja i iskustva o temi o kojoj govorite.

2. OTVORENI SU ZA NOVE IDEJE

Potrudite se da budete otvoreni za nove ideje i koncepte. To se postiže praćenjem novih trendova vezanih za temu. U govoru koristite poređenja koja će biti interesantna publici. Govor započnite nekom neočekivanom pričom.

3. ANALIZIRAJU

Kreativni ljudi problemu pristupaju sa različitih strana. Kada pripremate govor analizirajte različite pristupe. Razgovarajte sa drugima i otkrijte njihovo mišljenje o temi. Istaknite u govoru negativne i pozitivne strane nekog problema.

4. PLANIRAJU

Postavite sebi pitanje ili problem i ostavite vreme za razmišljanje bez ustaljenih okvira. Nekada je potrebno da prođe određeno vreme da napravite dobar koncept i pronađete dokaze. Publici iznesite interesantne detalje koji potkrepljuju vaše tvrdnje.

5. AKTIVIRAJU

Kreativni govornici svoju publiku uvek aktiviraju i podstaknu na razmišljanje. Ne govore predugo, kažu baš ono što je potrebno. A ono šo je najvažnije, njihov govor se dugo pamti!

Leave a Reply