UKOLIKO ŽELITE DA UNAPREDITE SVOJE KOMUNIKACIONE VEŠTINE, RADITE NA SEBI ILI ŽELITE DA POBOLJŠATE RAD SVOG PREDUZEĆA, MOŽETE ME KONTAKTIRATI. KONSULTACIJE SE MOGU OBAVITI I ONLINE.

REZERVIŠITE PRIVATNE KONSULTACIJE SA MNOM -30 EURA SAT

ZAKAŽITE GRUPNI TRENING

KONSULTACIJE, ANALIZA I IZRADA KOMUNIKACIONOG PLANA ZA PREDUZEĆA