UKOLIKO ŽELITE DA UNAPREDITE SVOJE KOMUNIKACIONE VEŠTINE, RADITE NA SEBI ILI ŽELITE DA POBOLJŠATE RAD SVOG PREDUZEĆA, MOŽETE ME KONTAKTIRATI. KONSULTACIJE SE MOGU OBAVITI I ONLINE.

REZERVIŠITE PRIVATNE KONSULTACIJE SA MNOM

ZAKAŽITE GRUPNI TRENING

EDUKACIJA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI KOMUNIKACIJE I PRODAJE

KONSULTACIJE, ANALIZA I IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PLANA ZA ORGANIZACIJE I PREDUZEĆA

KONSULTACIJE, ANALIZA I IZRADA KOMUNIKACIONOG PLANA ZA PREDUZEĆA