Kako da odredite svoje potencijale kroz SWOT i PEST analizu?

Liderstvo počinje sa vama! Lična analiza i analiza okruženja su veoma važne za uspeh. Bez analize ličnih snaga i slabosti ne možete odrediti svoje potencijale. Bez određivanja spoljašnjih uticaja: politike, ekonomije, socio-kulturnih faktora i tehnoloških faktora, ne možete planirati razvoj poslovanja.

Znajući svoje snage možete se koncentrisati na stvari u kojima ste dobri. Shvatajući svoje slabosti znate šta treba izbegavati, šta treba unaprediti i gde vam je potrebna pomoć. Sve zajedno vam pomaže da prepoznate svoj potencijal i kreirate dugoročne ciljeve.

Da bi sproveli ličnu SWOT analizu treba da postavite sebi niz pitanja  o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazite i da se ne ograničavate samo na obrazovanje i profesionalne veštine već razmišjajte i o svojim osobinama.

SNAGE

Kada razmišljate o svojim snagama , najvažnije je da otkrijete šta je ono što vas izdvaja od drugih ljudi.  Koje osobine posedujete  i  koje veštine ste do sada usavršavali da bi dostigli trenutno stanje.

Pitanja :

U čemu ste zaista dobri?

Koje veštine posedujete?

Šta vas izdvaja u radu, po čemu ste originalni?

Na šta ste najviše ponosni?

Kakva iskustva, resurse, znanja ili veze imate bolje i drugačije od drugih?

Predlažem vam da porazgovarate o ovim pitanjima i sa drugim ljudima, jer ćete tako dobiti širu i precizniju sliku.

SLABOSTI

Ovde zapišite u čemu niste baš najbolji i šta možete poboljšati u svojoj karijeri. Slabosti imamo svi tako da budite iskreni prema sebi. Većinu slabosti možete  kontrolisati ali je važno da ih identifikujete.

Koje veštine vam nedostaju?

Šta radite samo zato što morate?

Koje osobine vas sputavaju?

Šta drugi najčešće vide kao vašu slabost?

Gde ste ranjivi?

Gde vam nedostaje iskustvo, resursi, veze

PRILIKE

Prilike se odnose na to koje mogućnosti su vam otvorene?

Na koji način možete iskoristiti svoje prednosti?

Koje su mogućnosti za ljude koji to rade dobro?

Ako ste već u određenom poslu razmislite na koji način se možete razvijati unutar tog posla. Ukoliko niste, razmislite na koji način možete započeti karijeru.

PRETNJE

Na kraju razmislite šta bi predstavljalo opasnost za vaš uspeh? Pretnje treba predvideti iako često ne možete na njih uticati. Pretnje gube svoj uticaj onda kada se o njima razmišlja. To vam pomaže da se snađete u rizičnim situacijama.

Postoje li neke opšte pretnje?

Koje probleme mogu izazvati vaše slabosti ukoliko se njima ne pozabavite?

Sa kojim preprekama se možete suočiti ?

Koje prepreke moraju da savladaju drugi ljudi kada pokušavaju da dostignu slične ciljeve?

Analiza okruženja

Lična analiza za vas je najvažnija jer možete uticati na lične promene. Međutim da bi kreirali ispravnu viziju morate identifikovati široku sliku prilika i pretnji. Da bi odredili svoje mesto i kreirali ispravnu viziju, morate biti upoznati sa tim kako spoljašnji faktori mogu da pomognu ili ometaju vašu viziju. To se postiže PEST analizom kojom se analiziraju politički, ekonomski, socio-kulturni i tehnološki faktori.

POLITIKA

Koji zakoni i propisi se odnose na vaš biznis?

Da li će bilo koja politika uticati na vašu sposobnost rada ili zaradu?

Da li se očekuje promena vlasti ili politika?

Koje mogućnosti i pretnje predstavljaju za vas ovi događaji? ( Covid 19 npr)

EKONOMSKI FAKTORI

Koji su prosečni nivoi zarade u vašoj industriji?

Kolika je očekivana zarada?

Da li se očekuje da plate porastu, ostanu iste ili se smanje?

Možete li zadovoljiti svoje ekonomske potrebe  na osnovu očekivane nadoknade?

SOCIO KULTURNI FAKTORI

Društveni trendovi koji pokazuju atraktivnost vašeg posla. Koliko je potreban stanovništvu vaš posao?

Koji demografski trendovi utiču na vaš posao ( žene, muškarci) / lokacija ?

Postoje li trendovi koji će uticati na porast smanjenja ovog posla / manje plate npr,

Kako će vaša porodica uticati na vaš uspeh? Da li podržava?

Koje mogućnosti i pretnje predstavljaju ove situacije?

TEHNOLOŠKI FAKTORI

Koji tehnološki faktori utiču na vaš posao ( oprema, intenet marketing)?

Postoje li aspekti vaseg poslovanja koji će se uskoro digitalizovati?

Kako tehnologija utiče na vaš posao ? (marketing npr)

Koje mogućnosti i pretnje predstavljaju ove situacije?

Jednom kada prepoznate promene koje se dešavaju u vašem okruženju, vreme je da pogledate svaku promenu i razmotrite mogućnosti koje bi vam se mogle otvoriti. Na primer, može li vam pomoći da razvijete nove proizvode, otvorite nova tržišta ili da vam pomogne da učinite procese efikasnijim?
Takođe je važno razmisliti o tome kako bi ove promene mogle da potkopaju vašu viziju. Ako ovo shvatite na vreme, možda ćete moći da izbegnete probleme ili da umanjite njihov uticaj. Tamo gde ste prepoznali značajne mogućnosti, u svoj plan ugradite radnje koje ćete preduzeti da biste ih iskoristili. Tamo gde ste identifikovali značajne rizike, preduzmite odgovarajuće mere za njihovo ispravljanje ili uklanjanje.

1 Comment

  1. […] da li su vaše procene dobre i da li vaša vizija ima perspektivu. Naučiću vas kako da odredite  lične ciljeve i krenete da realizujete svoj liderski […]

Leave a Comment