Kako da odredite koji ste tip govornika i ostavite snažan utisak u svakoj prilici?

Kada razvijate svoje veštine javnog nastupa, zaista je korisno shvatiti svoje snage i slabosti jer vam to pomaže da steknete samopouzdanje i pojačate uticaj. Svako od nas ima svoju ulogu i način na koji predstavlja svoje ideje. Međutim, nekada od cilja prezentacije zavisi koji način ćete koristiti. Zato je potrebno da ustanovite koji ste tip govornika, da analizirate svoje prednosti i nedostatke u javnom nastupu u zavisnosti od toga šta želite da postignete. Lideri najčešće koriste uveravanje, informisanje i ohrabrivanje tima, ali to ne znači da ne treba koristiti i druge stilove. Samo treba znati kako primeniti i u kojoj situaciji.

Utvrđeno je da postoji 6 tipova govornika u zavisnosti od toga kakav utisak ostavljaju. Svaki tip ima svoje prednosti i nedostatke. Prepoznajte kom tipu pripadate i proverite šta možete unaprediti u svojim veštinama. Koji tip govorništva je vaš? Koji je potrebno da usavršite u skladu sa svojom pozicijom i situacijom?

HEROJ INFORMACIJA

Ukoliko volite da iznosite činjenice i da informišete svoj tim ili publiku o postignutim rezultatima, vi ste heroj informacija. Za vas je karakteristično da koristite logične argumente i naučne činjenice, sa njima se najbolje snalazite. Ovo je potrebno i poželjno kada držite predavanje, kada želite da timu saopštite gde se nalazite u projektu, šta ste postigli i šta je pred vama. Vi nudite logičan pristup temi i dajete zanimljive i logične argumente. Od slušalaca očekujete intelektualno razumevanje teme.

Vaša ključna snaga je : informisanje

Vaš najveći uticaj je: davanje odgovora publici

Slabosti: Možete imati problem da ostvarite emocionalnu vezu sa publikom .

HEROJ TRANSFORMACIJE

Vi odlično poznajete svoju publiku, razumete šta je pokreće i govorite njenim jezikom. U svoj govor unosite energiju ili inovativne specijalne efekte. Koristite zanimljive priče i poređenja. Odlično poznajete probleme sa kojima se vaša publika suočava. Vaša publika kroz vašu priču doživljava snažno iskustvo i spremna je da prihvati promene. Najčešće se ovaj stil govorništva vidi u prodajnim prezentacijama, edukativnim radionicama i uverljivom govoru kada želite da podstaknete usvajanje novih vrednosti i promenu navika. Lideri ga koriste kada žele da predstave timu svoju viziju.

Ključna snaga: Uveravanje

Uticaj: Promena perspektive publike kroz snažno iskustvo

Slabosti: Ako ne poznajete publiku i niste sa njom povezani možete izgledati plitko ili manipulativno

HEROJ POVEZIVANJA

Ukoliko ste govornik koji sluša i povezuje svoju publiku da međusobno komunicira, vi posedujete moćnu i umirujuću silu. Vi činite sve da se svi osećaju uključenima, usmeravate reflektore prema publici a ne prema sebi. Promovišete saradnju i povezujete mišljenja. Ovaj stil govorništva primenjuje se u vođenim grupnim diskusijama ili prilikom nekih ceremonija kada više ljudi treba da govori, ili kao voditelji programa na sastancima.

Ključna snaga: Povezivanje članova publike jedni s drugima i sa temom

Uticaji: Izgradnja empatije između publike i unutar nje

Slabosti: Ponekad se možete previše povezati i saosećati, da izgubite kontrolu nad učesnicima u komunikaciji, na štetu promene

HEROJ SIGURNOSTI

Ukoliko vladate scenom, fokusirani ste, moćni, zadovoljni svojom sposobnošću da utičete na druge onda ste vi heroj sigurnosti. Svojoj publici ulivate sigurnost, obećanja i očekujete da vam ukažu poverenje. Vi imate sposobnost da ljude uverite da ćete im obezbediti bolju budućnost.Ovo je najčešći stil govorništva kod političara, lidera u kompanijama i organizacijama.

Ključna snaga: ulivanje sigurnosti

Uticaj: Udovoljavanje potrebama samopouzdanja publike

Slabosti: Ponekad možete izgledati distancirano od publike

HEROJ KREATIVNOSTI

Ukoliko svoju publiku podstičete da otkriva nove stvari, igra se ili stvara i delujete kao primer, onda ste vi heroj kreativnosti. Vaš cilj nije da publici namećete svoje ideje već je ostavljate sa osećanjem mogućnosti i potencijala. Postavljate velika pitanja i želite da publiku motivišete da svet posmatra iz druge perspektive, istovremeno je osnažujete da primeni promenu. Ovo je tipično za motivacione govornike, pričanje lične priče i za organizovane radionice.

Ključna snaga: jaka inovacija

Uticaj: Koristite svoju energiju za pružanje nove perspektive života

Slabosti: Manje „opipljive“ nego što bi mogle biti potrebne neke govorne situacije kao što su na primer korporativne prezentacije

HEROJ SMEHA

Ukoliko imate potrebu da publiku zasmejavate i generalno se osećate dobro sa publikom, vi ste heroj smeha. Uglavnom pričate priče koje unose humor čak i u ozbiljne teme. Pomerate granice više nego što je obično prihvatljivo. Želite da ostvarite snažnu emotivnu vezu sa publikom i da vas publika voli. Koristite govore koji su puni emocija, zanimljivi ali nisu prihvatljivi u svakoj situaciji. Ovaj stil govorništva najbolji je ukoliko se koristi kao zdravica na venčanju, proslavi i na zabavama.

Ključna snaga: zabavni ste

Uticaji : koristite humor i za ozbiljne teme

Slabosti: Neki govornici koriste humor kao skrovište, želeći da ih publika „voli“, umesto da pokušavaju da prenesu važnu ili dirljivu poruku.

product veštine prezentacije

Kao što vidite svaki stil govorništva poželjan je u određenim situacijama. Ukoliko ste lider, radite na razvijanju stilova koji su potrebni liderima. To ne znači da u govoru ponekad ne koristite humor i kreativnost ukoliko tema to dozvoljava. Svakako ćete kao lider prisustvovati i zabavama i sastancima gde treba da motivišete publiku da se pokrene na neku promenu.

U mom online kursu “Veštine javnog nastupa – Prezentacija” naučićete svih 5 stilova govora i situacije u kojima ih treba primeniti. Kada naučite osnovne elemente javnog nastupa, potrebno je malo vežbe da svoj stil i situaciju uskladite i ostavite snažan utisak u svakom trenutku. Na kraju kursa dobićete primere i kartice za svaki stil govora, koje će vam omogućiti da govor pripremite sa zadovoljstvom.

Leave a Comment