Određivanje ličnih vrednosti  je polazna tačka za sve druge odluke i izbore u životu. Svi mi  donosimo odluke i izbore u odnosu na usvojeni sistem vrednosti. Ono što je dobro, je da neke svoje vrednosti i stavove možemo  menjati u toku života. Ukoliko smo nezadovoljni izborima, odlukama i rezultatima uvek treba da preispitamo da li nas naš pogled na svet i ponašanje u nečemu sputavaju. I naravno možemo da radimo na njihovim promenama samo ako smo ih svesni. Na slici su navedeni primeri  nekih vrednosti, vi možete dodati svoje i najvažnije je da budete iskreni prema sebi. 

  1. Potrudite se da budete objektivni 
  2. Kreirajte listu svojih vrednosti. Evo nekoliko primera koji će vam pomoći: 1) Šta je to što kod vas izaziva pozitivan doživljaj. Šta vam se desilo? Koje ste vrednosti imali u tom trenutku? 2) Sada idite u suprotnom smeru i razmotrite kada ste ljuti, frustrirani i uznemireni. Šta se dešavalo i šta ste osećali? Koja vaša vrednost je bila potisnuta? Na primer bili ste u situaciji da lažete i osećali ste bes, ljutnju, sramotu. Ukoliko je jedna od vaših najvažnijih vrednosti iskrenost, to je reakcija koja se javlja ako ste je potisnuli. 3) Šta vam je najvažnije u životu, osim osnovnih ljudskih potreba? Šta vas ispunjava? Zdravlje i vitalnost? Avantura? Lepota? Učenje? Druženje? Koje su to vaše unutrašnje vrednosti?
  3.  Napravite listu vaših 10 pozitivnih vrednosti
  4.  Napravite listu vaših 10 negativnih vrednosti

Iako su vrednosti prilično stabilne i odražavaju naš karakter, neke od vrednosti moguće je menjati u određenim životnim situacijama. Ova lista vam je polazna osnova da uvidite šta je ono što vas čini srećnim a šta vas frustrira. Ovo je važno u svim životnim situacijama , od pronalaženja partnera, izbora profesije, posla, životnih odluka. Otkriću vam jednu tajnu: ako imate problem u komunikaciji na prvom sastanku, na primer, imaćete bar deset pripremljenih pitanja za partnera vezanih za njegov sistem vrednosti 😉    

Leave a Reply