Javni nastup je veština koja vas čini liderom!

Cilj javnog nastupa lidera je da komunicira ideju,  vrednosti, viziju, misiju, ciljeve organizacije, institucije ili preduzeća. On to radi od početka kada ideju predstavlja svom timu pa sve do realizacije ciljeva, kada se obraća najširoj javnosti.

Javni nastup je vaša lična veština i bez nje nećete moći da komunicirate viziju i strategiju. Veština javnog nastupa potrebna vam je da  komunicirate ideju sa drugima, odredite šta je misija vaše organizacije ili kompanije, koje su vrednosti za koje se zalažete kao tim, koje su potrebe ljudi kojima želite rešiti problem, za komuniciranje vizije, izradu plana, realizaciju plana, cilj, aktivnosti. Za svaki korak stateškog plana potrebna vam je veština javnog nastupa!

Javni nastup ima više nivoa, to nije jednostavan proces. Za komunikaciju sa timom i sa zainteresovanim stranama potrebna vam  je veština prezentacije, odnosno veština govora pred publikom u istom prostoru, u kancelariji, sali, na ulici. Prezentacija je javni nastup kojim se ostvaruje neposredan kontakt sa određenom publikom i nju koristite najčešće na sastancima sa timom i zainteresovanim stranama. Javni nastup u medijima je složeniji jer zahteva i poznavanje tehnologije medija (Internet, tv, radio, štampa).

LIDER POSTAJETE KROZ KOMUNICIRANJE VIZIJE I STRATEGIJE!

Često se misli da se na liderske pozicije postavljaju ljudi samo zato što su dobri govornici. I to je delimično istina. Na žalost karijere takvih lidera brzo se završavaju. Oni često ne znaju šta će komunicirati! Kome će govoriti? Koja aktivnost stoji iza onoga što saopštavaju? Da li je ta aktivnost važna javnosti? Koji je to deo njihovog plana i strategije? Šta obećavaju? Šta će uopšte govoriti ljudima ako nemaju jasno definisanu viziju, misiju i plan?

Lider gradi svoju poziciju dugoročno kroz proces komuniciranja vizije i strategije. On gradi poverenje kod svog tima i svojih sledbenika. I to je jedini ispravan način da se dođe do liderske pozicije!

Najteže je komunicirati ideju, viziju, plan i ciljeve. Ideja se ne vidi odmah  i najveća  umetnost je iskomunicirati i uveriti druge da je prihvate. Ako pogledate Instagram i druge društvene mreže, najlakše je komunicirati prodaju hrane, kozmetike, fitnes vežbi jer slika sama govori o vrednostima, čulima je dostupna odmah a jasno je da cilj prodaja proizvoda. Kod vizije i ideje je to mnogo teže jer ona zahteva misaoni proces. Zato su lideri posebni, oni imaju umeće da komuniciraju ideju na dobar način.

Kada svakodnevno komunicirate svoju viziju sa timom, zainteresovanim stranama, čujete i druga mišljenja, unesete izmene koje zadovoljavaju potrebe većine, vi ćete se osećati dobro. Istovremeno, vežbaćete veštine javnog nastupa i usavršiti ih toliko da neće biti važno pred koliko ljudi govorite. Bićete sigurni da radite dobru stvar. Kada počnete da razmišljate kroz strategiju, videćete da će vam javni nastup biti zadovoljstvo, bićete ushićeni da sa drugima podelite svoju viziju i korake ka njenom ostvarenju.

A da bi sve to postigli, morate pored strateškog razmišljanja naučiti veštine javnog nastupa, koje podrazumevaju vaše lične veštine, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, poznavanje publike i tehnike govora.

VEŠTINA KOJA VAS ČINI LIDEROM

Leave a Comment

Your email address will not be published.