Da li se sećate vesti od pre nekoliko meseci koja je izazvala podsmeh celog regiona? Otvaranje kontejnera za elektronski otpad – događaj na koji su pozvani mediji. Pretpostavljam da je cilj bio da se u okviru strategije za zaštitu životne sredine pokaže jedna od aktivnosti. Ali naravno, kao što se često dešava, strategija nije komunicirana od početka i ljudi nisu bili upoznati sa njom. Kada je objavljena vest o jednoj aktivnosti kao grom iz vedra neba, ljudi su se smejali i našli u čudu. Predsednik opštine koji je govorio imao je javni nastup koji je bio skandalozan, upamćen je po nečemu što je besmisleno. Ta vest nije bila u kontekstu ničega o čemu se u javnosti govorilo. Da je komunicirana strategija od početka, da su ljudi bili uključeni u kreiranje vizije, strategije, ciljeva i  plana, bilo bi sasvim normalno da podrže jednu pozitivnu aktivnost koja vodi ka njihovom cilju a to je zaštita životne sredine.

To nije jedini primer, često čujemo vesti koje su van konteksta a govornici ispadnu smešni.

Dakle ne možete izaći u javnost bez okvira i konteksta da bi samo bili u javnosti. To nije cilj! Cilj je da pokažete aktivnosti koje ste planirali strategijom. Posebno su zahtevne strategije koje za cilj imaju i promenu navika ljudi, koje treba da ih uvere da prihvate nove vrednosti.  

Cilj javnog nastupa lidera je da komunicira ideju,  vrednosti, viziju, misiju, ciljeve organizacije, institucije ili preduzeća. On to radi od početka kada ideju predstavlja svom timu pa sve do realizacije ciljeva, kada se obraća najširoj javnosti.

Objasniću vam šta je javni nastup lidera kroz pojmove suština i forma. Suština je ideja (vizija, plan, aktivnost) a forma su reči, pokreti, slike. Forma služi da komuniciramo suštinu. Forma sama nije ni proizvod ni vizija ! To su samo reči, kao kada bi prodali praznu ambalažu. To znači da ih treba popuniti smislom, idejom, strategijom. Niko se ne oseća dobro kada govori o nečemu o čemu nema jasnu viziju ili ne zna kontekst. Zbog toga neki izbegavaju javnu komunikaciju, gube poverenje, ljudi ih ne doživljaju kao lidere. Dakle, ako prihvatite da je suština – strategija koju komunicirate javnim nastupom, bićete lider šampion.

ZAŠTO JE TOLIKO VAŽAN JAVNI NASTUP?

Javni nastup je vaša lična veština i bez nje nećete moći da komunicirate viziju i strategiju. Veština javnog nastupa potrebna vam je da  komunicirate ideju sa drugima, odredite šta je misija vaše organizacije ili kompanije, koje su vrednosti za koje se zalažete kao tim, koje su potrebe ljudi kojima želite rešiti problem, za komuniciranje vizije, izradu plana, realizaciju plana, cilj, aktivnosti. Za svaki korak stateškog plana potrebna vam je veština javnog nastupa!

Javni nastup ima više nivoa, to nije jednostavan proces. Za komunikaciju sa timom i sa zainteresovanim stranama potrebna vam  je veština prezentacije, odnosno veština govora pred publikom u istom prostoru, u kancelariji, sali, na ulici. Prezentacija je javni nastup kojim se ostvaruje neposredan kontakt sa određenom publikom i nju koristite najčešće na sastancima sa timom i zainteresovanim stranama. Javni nastup u medijima je složeniji jer zahteva i poznavanje tehnologije medija (Internet, tv, radio, štampa).

LIDER POSTAJETE KROZ KOMUNICIRANJE VIZIJE I STRATEGIJE!

Često se misli da se na liderske pozicije postavljaju ljudi samo zato što su dobri govornici. I to je delimično istina. Na žalost karijere takvih lidera brzo se završavaju. Oni često ne znaju šta će komunicirati! Kome će govoriti? Koja aktivnost stoji iza onoga što saopštavaju? Da li je ta aktivnost važna javnosti? Koji je to deo njihovog plana i strategije? Šta obećavaju? Šta će uopšte govoriti ljudima ako nemaju jasno definisanu viziju, misiju i plan?

Lider gradi svoju poziciju dugoročno kroz proces komuniciranja vizije i strategije. On gradi poverenje kod svog tima i svojih sledbenika. I to je jedini ispravan način da se dođe do liderske pozicije!

Najteže je komunicirati ideju, viziju, plan i ciljeve. Ideja se ne vidi odmah  i najveća  umetnost je iskomunicirati i uveriti druge da je prihvate. Ako pogledate Instagram i druge društvene mreže, najlakše je komunicirati prodaju hrane, kozmetike, fitnes vežbi jer slika sama govori o vrednostima, čulima je dostupna odmah a jasno je da cilj prodaja proizvoda. Kod vizije i ideje je to mnogo teže jer ona zahteva misaoni proces. Zato su lideri šampioni posebni, oni imaju umeće da komuniciraju ideju na dobar način.

Kada svakodnevno komunicirate svoju viziju sa timom, zainteresovanim stranama, čujete i druga mišljenja, unesete izmene koje zadovoljavaju potrebe većine, vi ćete se osećati dobro. Istovremeno, vežbaćete veštine javnog nastupa i usavršiti ih toliko da neće biti važno pred koliko ljudi govorite. Bićete sigurni da radite dobru stvar. Kada počnete da razmišljate kroz strategiju, videćete da će vam javni nastup biti zadovoljstvo, bićete ushićeni da sa drugima podelite svoju viziju i korake ka njenom ostvarenju.

A da bi sve to postigli, morate pored strateškog razmišljanja naučiti veštine javnog nastupa, koje podrazumevaju vaše lične veštine, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, poznavanje publike i tehnike govora.

VEŠTINA KOJA VAS ČINI LIDEROM

Leave a Reply