Efektivan govor je govor koji se jasno čuje i razume. Važno je da obratite pažnju na to šta govorite i kako izgovarate. Način na koji kreirate poruku određuje kako će poruka biti primljena, kako će da se razume i kakav efekat izaziva. Reči koje koristite treba da imaju isto značenje za vas i onog kome je poruka upućena. Način na koji izgovarate reči omogućava da se poruka jasnije razume. Vaš cilj je da vas čuju što podrazumeva visinu tona kojom izgovarate, da vas razumeju, što podrazumeva da budete jasni i da izazovete pažnju što podrazumeva da kombinujete tonove i govor tela.

ŠTA I KAKO GOVORITE?

Jednu istu poruku možete preneti na različite načine u različitim situacijama. Prijateljima se obraćate na jedan način, roditeljima ili deci na drugi način, kolegama na treći. Koristite reči koje su prikladne u različitim situacijama a prenosite istu poruku. Zašto? Zato što želite da vas oni kojima poruku prenosite najbolje razumeju. Koristite reči koje su prikladne situaciji. Odabir reči je veoma važan za razumevanje. Morate razmišljati o izboru reči koje će onaj ko vas sluša najbolje razumeti. Jednostavne reči su jednostavnije za razumevanje. Takođe je važno da koristite kraće rečenice koje su lakše za razumevanje a istovremeno za kraće vreme dobijate informaciju da li je vaša poruka primljena na pravi način.

GLAS

Glas je značajan pokazatelj vaših osobina! U govoru su važni aspekti glasa: intonacija, boja glasa, visina tona, akcenat. Intonacija pokazuje da li rečenica izrečena u obliku pitanja, konstatacije, nove informacije, zaključka…Intonacija u govoru je isto što i korišćenje znakova interpukcije u pisanom govoru. Intonacija je važna i za naglašavanje ključnih reči u poruci. Tonom glasa uspostavljate odnos sa sagovornikom, može biti prijateljski, agresivan, kritičan, dinamičan, razočaran, entuzijastičan. To je način na koji glasom saopštavate poruku. Ton glasa i sadržaj govora mogu da pokažu vaše emotivno stanje a dijalekt može da ukaže na vaše poreklo.

Pauza u toku govora može imati pozitivan i negativan uticaj na proces komunikacije. Pauza u govoru može biti u obliku kratke suspenzije glasa da bi ukazao na granice i odnose rečenica i njihovih delova i uglavnom se vezuje za intonaciju. Može imati i drugi oblik, kada otkriva nesigurnost, oklevanje, napetost i nelagodu.

VEŽBA ZA RAZVOJ EFIKASNOG GOVORA

Da bi proverili efikasnost svog glasa najbolji način je da uzmete određeni tekst i čitate ga, snimajući svoj glas. Prvi put čitajte onako kako uobičajeno radite. Drugi put podignite tekst tako da glavu držite pravo i čitajte sporije. Povremeno pravite pauze na kraju rečenice, ili kada nešto treba naglasiti. Ovu vežbu praktikujte dok ne budete zadovoljni načinom izgovaranja teksta. Videćete da će se ovaj način izgovaranja preneti i na druge komunikacione situacije.