Svakodnevni bon ton

Umetnost slušanja i uvažavanja

Uglavnom se trudimo da savladamo veštine govora, a manje obraćamo pažnju na veštinu slušanja. Pažljivim slušanjem, dobijamo nove i korisne informacije i što je najvažnije uvažavamo sagovornika.

5 koristi od bon tona: kako pravilno ponašanje može poboljšati vaše odnose, komunikaciju i profesionalni imidž

Bon ton je skup pravila ponašanja koje se smatra prihvatljivim u društvu. Primenjuje se u različitim situacijama, od poslovnih do privatnih i pomaže u održavanju dobrih odnosa sa drugima. Koristi od bon tona su brojne i raznolike, a evo 5 najvažnijih: 1.Prva i najvažnija je poštovanje drugih Ako se pridržavamo bon tona, pokazujemo poštovanje prema …

5 koristi od bon tona: kako pravilno ponašanje može poboljšati vaše odnose, komunikaciju i profesionalni imidž Read More »

Magične reči za stvaranje pozitivnih interakcija

Reči koje prenose bogatstvo značenja drugima i stvaraju dobre odnose uče se u svim kulturama od malih nogu i obično ih upotrebljavamo u određenim situacijama. Imaju magičnu sposobnost stvaranja pozitivnih interakcija i trebalo bi ih koristiti svakodnevno. To su reči: “Molim”, “Izvinite”, “Hvala” “Nema na čemu”, “Žao mi je”. Korišćenje ovih magičnih reči ne samo …

Magične reči za stvaranje pozitivnih interakcija Read More »