Ovih 7 veština su od ključne važnosti za savremene lidere u svakoj oblasti od politike do malog biznisa. Ukoliko ih savladate, učiniće vas uspešnim i omiljenim liderom. Osobine i veštine se razlikuju po tome što osobine možemo i ne moramo  da razvijemo a veštine možemo svi da naučimo! Važno je samo da u osnovi imate razvojni način razmišljanja, da želite da uložite napor da se usavršavate.

1. ODREĐIVANJE LIČNIH CILJEVA

Sposobnost razumevanja svojih mogućnosti i identifikovanje nedostataka u svojim veštinama je polazna tačka za uspeh. Vaše mogućnosti i slabosti možete jednostavno odrediti kroz SWOT analizu i odrediti svoje prednosti u odnosu na druge. Postoji još jedna analiza koja će vam pomoći da odredite gde se nalazite u odnosu na svet i svoje okruženje a ona se zove PEST analiza (politika, ekonomija, socijalno okruženje, tehnologija). Ove analize pomoćiće vam da utvrdite da li su vaše procene dobre i da li vaša vizija ima perspektivu. Naučiću vas kako da odredite  lične ciljeve i krenete da realizujete svoj liderski potencijal.

2. KOMUNIKACIJA

Veština komunikacije proteže se kroz sve ostale liderske veštine. To je pronalaženje najboljih načina da komunicirate svoju viziju  sa drugima i slušate ideje drugih. Od vaše sposobnosti komunikacije  najviše zavisi ostvarenje vizije. Komunikacione veštine odnose se na veštine komuniciranja procesa u grupi i van nje.

3. UTICAJ I UVERAVANJE

Najvažnije lične veštine komunikacije odnose se na to kako da prenesete drugima svoju ideju i viziju. To je sposobnost da  ohrabrite druge da vam pomognu u ostvarenju vizije, objašnjavajući njene prednosti. Veštine prezentacije i javnog nastupa su ključne veštine koje će vam omogućiti uticaj i uveravanje, ojačati samopouzdanje i otvoriti put ka ostvarivanju ciljeva.

4. STRATEŠKO PLANIRANJE

Da bi izgradili uspeh u organizaciji i poslu važno je da imate strategiju kako da dođete do ostvarenja vizije. Strateško planiranje je rezultat timskog rada, veština je koja od velike važnosti za lidere. Naučiću vas kako da napravite ali i komunicirate strateški plan, da svakom budućom strategijom postignete sjajne rezultate!

5. UPRAVLJANJE PROMENAMA

Nekada ne zavisi sve samo od nas već i od spoljašnjih uticaja. Iako napravimo dobru strategiju, neki neplanirani uticaji mogu je u nekom trenutku potpuno blokirati, rat, virus, elementarne nepogode, ekonomska kriza. Zato je neophodno razviti veštinu snalaženja u promenama. Takođe je važno sagledati globalni pravac razvoja i viziju u startu usmeravati u tom pravcu. Zato je veština prepoznavanja, delovanja i upravljanja promenama, nazobilazna.

6. UPRAVLJANJE LJUDIMA

Ako pitate lidere koji je najteži deo liderstva, odgovoriće vam upravljanje ljudima. Ljudi su različiti, imaju svoje osobine, potrebe, emocije, znanja… Uspešan lider je sposoban da prepozna prave veštine kod  ljudi i motiviše ih za rad na realizaciji svoje vizije. Svaki član tima ima svoju vrednost i svoju ulogu u timu. Ako naučite kako da uključite u realizaciju ciljeva sve članove tima, vaš cilj je na korak do ostvarenja. Zato morate naučiti kako da upravljate timom i delegirate odgovornost. Druga nezaobilazna stvar u upravljanju ljudima je izgradnja kulture organizacije ili preduzeća.

7. PLANIRANJE I REALIZACIJA

Ukoliko napravite dobar plan  kako da realizujete svoju viziju i predvidite izazove u toku realizacije, na dobrom ste putu do ostvarenja cilja.  Planiranje je proces koji se uči, a bez dobrog plana ne postoji mogućnost da postignete uspeh. Nekada je dobro da više vremena provedete u pripremi dobrog plana da bi smanjili izazove u toku realizacije.

Veštinu prezentacije ili javnog nastupa pred publikom možete krenuti da učite SADA, postanite član biblioteke ili kupite online kurs i krenite da radite na ličnim komunikacionim veštinama, one su osnova za sve druge veštine!

Najvažnije veštine lidera – veštine javnog nastupa i prezentacije!

Leave a Reply