Odnosi s javnošću podrazumevaju dvosmernu komunikaciju, otvorenost za kritiku i pronalaženje najboljeg rešenja za obe strane. Međutim, mi se na Balkanu često srećemo sa pojavama nerazumevanja ove profesije i pokušaja da se vodi jednosmerna komunikacija. Ono što je važno da znaju svi koji upravljaju je da kada ljude pitate za mišljenje i uvažite njihove stavove, imaćete veću podršku za ono što radite. Zašto? Zato što svako ko učestvuje u kreiranju odluke, tu odluku doživljava kao svoju. Nabrojaću nekoliko ključnih grešaka koje se prave u komunikaciji s javnošću a preuzela sam iz knjige Sema Bleka “Odnosi s javnošću”

FUNKCIJSKA KRATKOVIDOST- oni koji upravljaju smatraju da nije važna komunikacija s javnošću. Omalovažavaju one koji se bave ovom profesijom u organizaciji/preduzeću.

SAMO KAD NAM JE POTREBNO- koristimo PR samo kada je nama potrebno

BEZ ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA- nemamo vremena za istraživanja stavova onih kojih se tiče naš rad

REŠENJA BEZ DIJALOGA- tražimo rešenja u krugu istomišljenika

JEDNOKRATNA KOMUNIKACIJA- komuniciramo s javnošću samo da ispunimo formu, jednom godišnje kroz izveštaj ili kada zakoni propisuju.

ŽELIMO DA BUDEMO NEVIDLJIVI- ono što mislimo da će javnost negativno da oceni, ne objavljujemo  i mislimo da možemo da sakrijemo od javnosti

VERUJEMO U GLOBALNO JAVNO MIŠLJENJE SAMO AKO JE ONO POZITIVNO I POVOLJNO ZA NAS 

Leave a Reply