Prezentacija je veština koja se uči i ima svoja pravila. Neki naučnici su nešto merili i utvrdili zakonitosti koje treba ispoštovati da bi postigli uspeh. Ovih 7 činjenica je važno da znamo kada se pripremamo za prezentaciju

  1. PRVI UTISAK OSTVARUJE SE U PRVIH 15 SEKUNDI- imate samo jednu šansu da ostavite dobar prvi utisak. On se ostvaruje dobrim izgledom, odećom, sigurnošću, pozitivnim početkom govora. 75% ljudi pati od anksioznosti pre javnog nastupa, na početku mogu da deluju uplašeno i nesigurno. Preuzmite e knjigu i pročitajte kako da strah preokrenete u pozitivnu komunikaciju i dobar početak.

 

  1. POVEZIVANJE SA PUBLIKOM- 10% ukupnog vremena prezentacije treba da zauzme uvod. U uvodnom delu ostvarićete najbolji odnos sa publikom ako ispričate neku zanimljivost ili anegdotu iz života i predstavite ono o čemu želite da govorite.
  2. KONTAKT OČIMA – je vaše najjače oružje ako umete da ga pravilno koristite. Dovoljno je da pogled bude usmeren ka nekome 3 sekunde. Više od toga izgledaće kao da tražite pomoć od te osobe u publici. Ako pogled pomerate brže, publika će vas proceniti kao neiskrenu osobu.
  3. GOVOR TELA-(Univerzitet u Kaliforniji, LA) ustanovio je da samo 7 % poruke dolazi od onoga što govorimo, 36% posto poruke dolazi iz glasa (tonaliteta, visine, brzine), a 57% posto dolazi od neverbalne komunikacije (izgleda, pokreta tela, osmeha, držanja tela)
  4. PROSEČAN RASPON PAŽNJE JE KRATAK- traje oko 8 do 10 minuta. Zato u toku govora treba na svakih 8 do 10 minuta probuditi publiku nekim pitanjem, zamolite ih da razmisle o nekom problemu i da podele sa ostalima. Držite se pravila POKAŽI-PITAJ-PODELI koje je ustanovio Matt Church.
  5. PRIČANJE PRIČE- ako ljudima samo govorimo o činjenicama, stopa zadržavanja informacija je 5% do 10%. Ako se doda neki vizuelni materijal i slike, zadržavanje se može povećati do 30%. Ako se ispriča priča sa primerima, koja izaziva i emocije onda se zadržavanje povećava do 75%.
  6. ZAVRŠITE NA VREME- 100% publike će vas ceniti ako vi cenite njeno vreme. Niko ne ceni govornika koji oduzima previše vremena i ne poštuje termine, publiku i druge govornike. Ako vaš govor treba da traje 15 minuta pripremite se tako da ono što je važno uklopite u to vreme.

Leave a Reply