Konflikti u komunikaciji su deo svakodnevnog života i dešavaju se kada dvoje ili više ljudi, ne mogu da postignu dogovor oko nečega. Sa različitim mišljenjem srećemo se u porodici, na poslu, u raznim situacijama. U većini slučajeva, konflikt bi trebalo da ima pozitivan ishod i da nam pomogne da redefinišemo svoje stavove i dođemo do pozitivnog rešenja. Zato takvoj situaciji treba pristupiti pametno i iz nje izvući maksimum. Ovih 5 koraka mogu vam pomoći da probleme rešavate na pozitivan način i smanjite stres.

1. UPRAVLJAJTE SOBOM

Ne reagujte odmah negativno čak i na negativne reakcije. Smirite se i udahnite duboko. Probajte da napravite pauzu u konfliktu tako što ćete pomenuti nešto pozitivno za vas i drugu stranu. Ili samo gledajte sagovornika u oči i aktivno slušajte.

2. SLUŠAJTE ŠTA DRUGA STRANA GOVORI

Pustite da druga strana kaže šta želi. Ne isključujte se iz komunikacije, već pažljivo slušajte argumente druge strane. Pokušajte da to ne shvatate kao napad na vašu ličnost. Ne pripremajte odmah kontra odgovore već analizirajte i obavezno pitajte ” Da li si hteo da kažeš to?” Nekada pogrešno razumemo šta neko govori jer stvari posmatramo iz svoje perspektive. Nikada ne prekidajte osobu dok govori.

3. NE PONIŽAVAJTE SAGOVORNIKA

Nikada nemojte napadati osobu i koristiti reči ti si kriva/a, ti ne radiš to dobro, zbog tebe se nije desilo to… Ako se tako ponašate, druga osoba će imati potrebu da se brani. Nastojte da razumete drugu stranu. Kako se njena energija i stil razlikuju od vaše? Koje su njene percepcije? Zamolite osobu da vam ponovi ili dozvoli da preformulišete ono što ste čuli. Postavljajte otvorena pitanja i uvek se držite problema o kome govorite. Važno je govoriti o principima argumentovano a ne o ličnosti. Ako sagovornik napada vas a ne problem, skrenite mu pažnju i vratite ga na pravu temu.

4. USPEŠNI LJUDI SU MAJSTORI U REŠAVANJU KONFLIKTA

Oni dobro analiziraju situaciju pre samog konflikta i dođu sa spremnim argumentima za i protiv. Možete i vi zajedno sa svojim sagovornikom da napravite jednu tabelu i zapišete zašto je nešto dobro a zašto nije. Ni jedna situacija nije crno bela. Uvek postoji više za ili protiv neke odluke. Treba da prihvatimo i to da nismo mi uvek u pravu i da druga strana ima svoje potrebe, vrednosti i percepciju. Morate jasno da iznesete šta je vaš problem, odnosno da drugu stranu pitate da li ste dobro razumeli šta je njen problem. Nekada se desi da o istoj stvari vodimo raspravu na potpuno različite načine, upravo zbog toga što svako ima različitu percepciju.

5. GLEDAJTE NA KONFLIKT KAO NA MOGUĆNOST

Sukob u komunikaciji je univerzalan, jer kao ljudi imamo različite želje i potrebe, ne komuniciramo uvek savršeno. Konflikt može da vas udalji, može da se produbi a može i da donese pozitivan ishod i da neki problem trajno rešite. Znam da ćete pomisliti a šta ako druga strana ne poštuje ova pravila? Dovoljno je da jedna strana zna i da se fokusira na rešenje, tj da navede drugu stranu da sagleda problem iz druge perspektive.

Postoje situacije kada je nemoguće ili veoma teško dobiti pozitivan ishod a to je kada sagovornik ima predrasude. Ljudi koji imaju predrasude, jednostavno nisu otvoreni za kontra argumente i za komunikaciju i ne žele da promene svoje stavove.  O tome ću pisati u nekom drugom tekstu. U takvoj situaciji saslušajte šta druga strana govori,  prihvatite da ne možete da promenite mišljenje te osobe, i ne ulazite u raspravu. Tako ćete sebe zaštiti od stresa.

Leave a Reply