Showing 1 Result(s)

7 koraka koji će vam pomoći da dobro razumete svoju publiku

Uspešan javni nastup zavisi u najvećoj meri od toga koliko dobro razumete svoju publiku. Morate znati da je publika došla da čuje koje koristi će imati od vašeg govora. Ovo važi u svim situacijama, ako prodajete neki proizvod ili kada izlažete neku novu ideju. Zato je za pripremu javnog nastupa i prezentacije najvažnije da znate …