Showing 4 Result(s)

Kako da odredite svoje potencijale kroz SWOT i PEST analizu?

Lična analiza i analiza okruženja su veoma važne za uspeh. Bez analize ličnih snaga i slabosti ne možete odrediti svoje potencijale. Bez određivanja spoljašnjih uticaja: politike, ekonomije, socio-kulturnih faktora i tehnoloških faktora, ne možete planirati razvoj poslovanja. Znajući svoje snage možete se koncentrisati na stvari u kojima ste dobri. Shvatajući svoje slabosti znate šta treba …

Javni nastup je veština koja vas čini liderom!

Cilj javnog nastupa lidera je da komunicira ideju,  vrednosti, viziju, misiju, ciljeve organizacije, institucije ili preduzeća. On to radi od početka kada ideju predstavlja svom timu pa sve do realizacije ciljeva, kada se obraća najširoj javnosti. Javni nastup je vaša lična veština i bez nje nećete moći da komunicirate viziju i strategiju. Veština javnog nastupa …

Vaša strategija je osuđena na neuspeh ako radite ovo!

Zamislite situaciju da treba da napravite strategiju razvoja za narednih 5 godina. Znate metodologiju izrade, možda ste ispitali javno mnjenje i znate koji su problemi koje treba rešavati, imate viziju. Napišete je sami, definišete probleme, ponudite rešenja i izložite je zainteresovanim stranama. Oni će primiti informaciju da ste uradili strategiju i nastaviće se da se …

Ponašajte se kao pobednik

Da li vas motivišu ljudi koji su stalno u problemima, očajni, koji ne vide izlaz iz situacije, usporeni, razočarani, koji se brane, nalaze opravdanja za neuspehe, svaljuju krivicu na druge? Takvi lideri često doživljavaju poraze, pošto i sami ne veruju u uspeh, demotivišu ljude oko sebe, njihov tim ne razume plan i način realizacije, dolazi …