Latest Articles

7 koraka koji će vam pomoći da dobro razumete svoju publiku

Uspešan javni nastup zavisi u najvećoj meri od toga koliko dobro razumete svoju publiku. Morate znati da je publika došla da čuje koje koristi će imati od vašeg govora. Ovo važi u svim situacijama, ako prodajete neki proizvod ili kada izlažete neku novu ideju. Zato je za pripremu javnog nastupa i prezentacije najvažnije da znate …

Read More

Kako da odredite svoje potencijale kroz SWOT i PEST analizu?

Liderstvo počinje sa vama! Lična analiza i analiza okruženja su veoma važne za uspeh. Bez analize ličnih snaga i slabosti ne možete odrediti svoje potencijale. Bez određivanja spoljašnjih uticaja: politike, ekonomije, socio-kulturnih faktora i tehnoloških faktora, ne možete planirati razvoj poslovanja. Znajući svoje snage možete se koncentrisati na stvari u kojima ste dobri. Shvatajući svoje …

Read More
See More Posts